Organizace zápisu do 1. třídy

Pro budoucí 1. třídy
úterý 30.03.2021 |Mgr. Taťána Koňaříková |Všechny aktuality

Informace k zápisu dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022...

Informace k zápisu dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci proběhne zápis bez přítomnosti dětí ve škole. omezí se pouze na formální část – vyplnění potřebných dokumentů, které v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021

 • zašlete 
  • datovou schránkou - ID datové schránky:  2uzsqr9
  • e - mailem s elektronickým podpisem na adresu  sekretariat@komenskeho66.cz     
  • poštou na adresu    
   ZŠ Nový Jičín, Komenského 66
   Komenského 571/66
   741 01 Nový Jičín
 • přineste
             osobně do školy v čase od 7:00 do 16:00 h

Požadované dokumenty pro přijetí dítěte do 1. třídy:

 • Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, ke stažení ZDE ve formátu.docx a ZDE ve formátu. pdf
 • Zápisový list, ke stažení ZDE ve formátu.doc a ZDE ve formátu.pdf

Požadované dokumenty pro odklad školní docházky:

 • Žádost o odklad školní docházky, ke stažení ZDE ve formátu .docx a ZDE ve formátu .pdf
 • Zápisový list, ke stažení ZDE ve formátu.doc a ZDE ve formátu .pdf
 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud nemáte možnost stažení potřebných dokumentů, vyzvedněte si příslušné tiskopisy ve vstupním prostoru před vrátnicí školy.Vážení rodiče,

v případě podání žádosti o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání máte možnost podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a máte nárok na pořízení kopie spisu nebo jednotlivých dokumentů.

Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete v pondělí 26. 04. 2021 od 13:00 do 16:00 hodin.
Přitom po Vás může být vyžadováno prokázání totožnosti.

Po uplynutí výše uvedené lhůty ředitelka školy rozhodne ve správním řízení o Vaší žádosti.


Rozhodnutí o přijetí vám nebude zasláno, ale bude oznámeno

 1. na vývěsce před vchodem do budovy Základní školy Nový Jičín, Komenského 66
 2. na webových stránkách školy komenskeho66.cz

V seznamu nemohou být zveřejněna jména - děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
O přiděleném registračním čísle Vás budeme informovat emailem na adresu zapsanou v zápisovém listě.

V případě potřeby nás kontaktujte:

Mgr. Taťána Koňaříková, zástupce ředitelky školy, tatana.konarikova@komenskeho66.cz
RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy, reditelna@komenskeho66.cz


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů