Sportovní úspěchy

naši žáci dosahují sportovních úspěchů nejen na krajské, ale také na celostátní úrovni