Spolek “Škola a život”

je zapsaným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků školy a osob, které se zajímají o vzdělání žáků a práci školy.

Výkonná rada spolku:

Předseda:
Mgr. Taťána Koňaříková

Místopředseda:

PhDr. Alexandra Habdasová

Členové:
Lenka Vránová
Miroslava Zeglonová
Mgr. Alena Bolomová

Kontaktní údaje:

Spolek "Škola a život" se sídlem Komenského 571/66, Nový Jičín 741 01
IČ: 00848336 
Komenského 571/66, 74101 Nový Jičín

Číslo účtu:

151 000 737 / 0300