Školní družina

nabízí možnost využít zájmové kroužky při školní družině