Přihlašování žáků do školní družiny

přihlašování žáků do ŠD

Jméno Funkce E-mail Telefon
Mgr. Taťána Koňaříková zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň tatana.konarikova +420 556 209 224, +420 732 833 527
Martina Kováčiková vedoucí vychovatelka martina.kovacikova +420 604 922 550

Informace o úhradě školní družiny:

Za každé dítě v rodině činí úplata 1200,-Kč/rok.     
Poplatek uhraďte prostřednictvím převodu na účet.

Cena:  1200,00 Kč/rok
nebo 2 splátky ve dvou částkách 600 Kč,
a to do 30. 9. 2020 a 28. 2. 2021.

Číslo účtu: 123-3990930277/0100
Variabilní symbol: 120
Text pro příjemce: jméno dítěte

Školní družina

různé akce jak pro děti, tak i pro rodiče