výchovný poradce 2. st.

Jméno Kabinet Telefon E-mail
Mgr. Radmila Bayerová 23 +420 556 209 244 radmila.bayerova

středa 7:00 - 8:00 (individuální termín lze domluvit telefonicky) 

 • Kariérové poradenství
 • Výchovné problémy – 2. stupeň
 • Individuální výchovný program – 2. Stupeň
 • Vede aktiv TU
 • Spolupráce s TU, učiteli
 • Spolupráce se SŠ
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, středisky výchovné péče, Policii ČR, MěÚ, ÚP ČR, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, dětskými lékaři

výchovný poradce 1. st.

Jméno Kabinet Telefon E-mail
Mgr. Simona Segeťová 4 +420 556 209 238 simona.segetova

pondělí 13:00 – 14:00 (individuální termín lze domluvit telefonicky)

 • Výchovné problémy – 1. stupeň
 • Individuální výchovný program – 1. stupeň
 • Práce s nadanými žáky
 • Spolupráce s třídními učiteli, učiteli
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, středisky výchovné péče, Policii ČR, MěÚ, ÚP ČR, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, dětskými lékaři

metodik prevence

Jméno Kabinet Telefon E-mail
Mgr. Alena Janiš Bolomová 50 +420 556 209 229 alena.bolomova

úterý 7:00 – 8:00 (individuální termín lze domluvit telefonicky)

 • Neomluvená absence, záškoláctví
 • Prevence sociálně patologických jevů (kouření, alkohol, drogy)
 • Šikana, kyberšikana
 • Sebepoškozování
 • Spolupráce s třídními učiteli, učiteli
 • Konzultace se žáky, kteří sami vyhledají pomoc (osobní problémy, vztahové problémy s vrstevníky ve třídě), možnost následné péče
 • Spolupráce s OSPOD, středisky výchovné péče, Policii ČR, MěÚ, Krizové centrum, dětský lékař, Hasiči, Fokus

školní speciální pedagog

Jméno Kabinet Telefon E-mail
Mgr. Ivana Mutinová 37 +420 556 209 241 ivana.mutinova

čtvrtek 13:00 - 14:00 (individuální termín lze domluvit telefonicky)

 • Specifické poruchy učení
 • Vývojové poruchy chování
 • Individuální vzdělávací plán
 • Reedukace specifických poruch učení
 • Metodické vedení asistentů pedagoga
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů
 • Spolupráce s třídními učiteli, učiteli, pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem

Aktuality školního poradenského pracoviště

Zajímavý odkaz pro rodiče

O tom, že mají mobilní telefony a obecně digitální technologie vliv na naše myšlení, mozek, emoce, a dokonce i inteligenci, není pochyb. Jak velký je tento vliv a jak devastující může být u nejmladších dětí si přečtěte v otevřeném dopisu Martina Jana Stránského: Jak nástup digitální technologie negativně ovlivňuje mysl a budoucnost našich dětí, který naleznete zde.

Nápoje PRIME 

V poslední době se u našich žáků na 1. i na 2. stupni setkáváme s konzumací nápoje PRIME. Jde o nápoj propagovaný dvěma influencery (Logan Paul a KSI). Prodává se ve dvou variantách. Jedna obsahuje kofein, a to 200 mg, což je větší množství než ve dvou Red bullech. 

(Blíže https://www.cz-test.cz/clanek/deti-sili-po-nebezpecnem-hitu-rizika-prime-manie#)

Věnujte prosím zvýšenou pozornost skladbě pitného režimu vašich dětí.

Utržené sluchátko

Linka bezpečí spouští nový podcast s názvem Utržené sluchátko. Je určený pro děti ve věku 8 až 11 let, ale ne jen jim. Cílem je prevence krizí a posilování odolnosti. V krátkých epizodách jsou zachycené běžné starosti a situace, které děti zažívají jako například zrada kamarádky nebo strach večer v posteli.

Nebezpečná výzva - Blackout challenge

Vážení rodiče,

vzhledem k tragickým událostem spojeným s napodobením rizikové výzvy Blackout challenge si Vás dovolujeme upozornit na tento fenomén. Obecně jsou rizikové výzvy poměrně běžné a v minulosti byly spojeny především se sociální sítí YouTube, v současnosti však dominují především sociální síti TikTok. Z pohledu rodiče je velmi důležité zajímat se o online svět dětí a diskutovat s nimi o tom, co je bezpečné a co s sebou naopak nese rizika. Zároveň vysvětlit, že to, co vypadá na videu zajímavě a vtipně, může ve skutečnosti ohrozit jejich život a zásadně ovlivnit jejich budoucnost. Nebezpečné challenge se totiž mohou snadno zvrtnout a způsobit dítěti doživotní následky.

Bližší informace naleznete na webových stránkách e-bezpečí

Hrozba v barevném balení: Jak nebezpečné jsou energy drinky?

 

Na naší škole pozorujeme u dětí zvýšenou konzumaci energetických nápojů, dovolujeme si tedy připomenout, jaká rizika jejich konzumace  přináší. 

Nadměrná konzumace energetických a povzbuzujících nápojů spojená s vysokým příjmem kofeinu, může vyvolávat nepříznivé účinky: pocit bušení srdce, bolest na hrudi, zvýšenou srdeční frekvenci, případně poruchy srdečního rytmu a vysoký krevní tlak. Konzumace energetických nápojů je nebezpečná hlavně pro děti a mladistvé, v extrémním případě může dojít až k náhlé srdeční zástavě. Dále jsou známy nežádoucí účinky na psychiku a díky vysokému obsahu cukru i zvýšené riziko obezity a zubního kazu.

V rámci prevence připravíme pro žáky 2. stupně program zaměřený právě na rizika konzumace energy drinků, podpořte nás prosím v této snaze a věnujte zvýšenou pozornost pitnému režimu svých dětí.