Školní družina

je určena žákům prvního stupně základní školy, je rozdělena do 6 oddělení. V každém oddělení pracuje jedna vychovatelka/vychovatel a kapacita oddělení je 30 dětí. Aktivity školní družiny zaměřujeme na odpočinkové, zájmové a rekreační. Zařazujeme činnosti, při nichž děti relaxují, regenerují své síly, rozvíjejí zručnost, dovednost, fyzickou zdatnost a prohlubují své znalosti. Úzce spolupracujeme se školou. Našim cílem je nabízet dětem smysluplné naplnění volného času, učit děti komunikaci, spolupráci a toleranci.

Informace pro zákonné zástupce

 1. Ranní provoz:              6.00 – 8.00 hodin (příchod do ranní ŠD je možný do 7.00 hod.)
  Odpolední provoz:    11.40 – 16.30 hodin
 2. Možnosti odchodu žáků ze ŠD:
  • osobně se zákonným zástupcem nebo rodinným příslušníkem a to do 13.30 hod. Zákonný zástupce nebo rodinný příslušník si dítě vyvolá videotelefonem u vchodu do školy na jméno vychovatelů
  • po 15.00 hodině, 
  • na písemnou žádost zákonného zástupce /mimořádné odchody/,
   (Žádost obsahuje: jméno a příjmení žáka, třídu, datum a hodinu odchodu, podpis zákonného zástupce),
  • dle údajů uvedených na zápisním lístku.
   Na telefonické omluvenky nemůže být z bezpečnostního hlediska brán zřetel. Bez písemného sdělení zákonných zástupců a bez vědomí vychovatelů nesmí žák samovolně odejít.
 3. Mezi 13.30 – 15.00 hod. probíhá ve školní družině hlavní zájmová činnost, a proto prosíme o nenarušování odchodem žáků. Po 15.00 hod. informace o rozdělení dětí najdete u zvonků školní družiny.
 4. Na období prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu dětí ve školní družině. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 15 žáků. Pokud mají rodiče o pobyt dítěte ve školní družině v době vedlejších prázdnin zájem, odevzdají žádost nejpozději 14 dnů před zahájením prázdnin vychovatelce/vychovateli školní družiny.
 5. Pokud uplatňujete dávky hmotné nouze a žádáte o prominutí úplaty za školní družinu, stáhněte si žádost na stránkách školy a podejte k 15. v měsíci na sekretariátu školy.
 6. Doporučujeme dát žákům vhodné převlečení na pobyt venku.

Za každé dítě v rodině činí úplata 1200,-Kč/rok.

Poplatek uhraďte prostřednictvím převodu na účet školy.

cena:  1200,00 Kč/rok nebo 2 splátky ve dvou částkách 600 Kč, a to do 30. 9. 2021 a 28. 2. 2022

číslo účtu:  123-3990930277/0100                   

variabilní symbol: 120

text pro příjemce: jméno dítěte

Přehled oddělení školní družiny a telefonický kontakt na vychovatele:

vychovatelé školní družiny

Funkce Jméno Kabinet Telefon
III. oddělení Věra Hurtíková herna č.27 - 1. poschodí areál ŠD +420 604 922 600
IV. oddělení Martina Kijonková herna č. 6 – 2. přízemí vlevo +420 733 143 799
II. oddělení Martina Kováčiková herna č. 28 - 1. poschodí areál ŠD +420 604 922 550
I. oddělení Lucie Mizerová herna č. 61 - přízemí vpravo +420 733 143 797
V. oddělení Bc. Pavlína Pišlová herna č. 63 – 2. poschodí vpravo +420 733 143 798
VI. oddělení Ing. Nela Walková herna č. 38 - 2. poschodí vpravo +420 731 802 097

Školní družina

nabízí možnost využít ranní a také odpolední školní družinu pro žáky 1. stupně