Aktuality

Školní jídelna

Důležité infomace o školní jídelně

  1. Obědy se odhlašují ve školní jídelně nejpozději do 7:15 hodin daného dne (na telefonním čísle 733 143 795 nebo e-mailu: jidelna@komenskeho66.cz).
    Dva dny před dnem výdeje lze oběd odhlásit také prostřednictvím jména uživatele a přiděleného hesla na www.strava.cz.
  2. V případě nemoci si dle školského zákona  §119 mohou rodiče odebrat oběd první den nepřítomnosti žáka ve škole, další dny se již nejedná o školní stravování (§122 odst.2  školského zákona) a žák již nemá nárok na stravování za zvýhodněnou cenu (jen za plnou cenu bez státní dotace – 60 Kč).
  3.  Za neodhlášené obědy bude účtována plná cena.
  4. Žák nemá nárok na výdej oběda, nemá-li uhrazeno stravné.

Dodatek k provoznímu řádu školní jídelny

Organizace provozu školní jídelny

Postup při výdeji pokrmů:

  • v první den nepřítomnosti žáka je strava vydána do jídlonosiče ve vymezeném čase (11:00 – 11:30)
  • dietní pokrmy jsou připravovány dle předpisů a k ohřívání se používá nádobí pouze k účelu diety
  • výdej pro cizí strávníky je prováděn časově oddělen (10:30 -11:00) do jídlonosičů a na talíř pouze ve vymezeném prostoru
  • po výdeji je vše důkladně dezinfikováno (stoly, židle, výdejní plochy)

Dodatek nabývá platnost 1. 3. 2022

Pracovníci

školní jídelna

Jméno Funkce E-mail Telefon
Renáta Radová vedoucí školní jídelny jidelna@komenskeho66.cz +420 733 143 795
Petra Zdráhalová vedoucí kuchařka
Petra Hritzová kuchařka
Věra Kaděrová kuchařka
Ivana Mrkvicová kuchařka
Zuzana Ševčíková kuchařka
Jana Nováková kuchařka
Iveta Boháčová pracovnice provozu
Alena Kubíčková pracovnice provozu
Tereza Schreierová pracovnice provozu