Zápis do 1. tříd

Pro budoucí 1. třídy
pondělí 15.03.2021 |Mgr. Taťána Koňaříková |Všechny aktuality

Které děti se účastní zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022? Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. ...

Které děti se účastní zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022?

 • Všechny děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 věku šesti let. Tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
 • Všechny děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen v následujícím roce znovu přihlásit žáka k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru.
 • Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2021, mohou absolvovat zápis také. Musí však mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození do 31. 12. 2015) nebo doporučení z PPP a vyjádření pediatra (narození po 31. 12. 2015).

Odklad povinné školní docházky

Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

Jak bude probíhat zápis do 1. třídy?

Zápisy k povinné školní docházce do základních škol proběhnou v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí a rodičů v základní škole.

Žádost o přijetí k povinné školní docházce mohou zákonní zástupci doručit na příslušnou základní školu následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (ID datové schránky: 2uzsqr9),
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (sekretariat@komenskeho66.cz),
 • doporučeně poštou (ZŠ Nový Jičín, Komenského 66, p.o., Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín),
 • osobním podáním ve škole.

Podrobné informace o náležitostech podání žádostí zveřejníme na webových stránkách dne 31. 3. 2021. Datum ani čas podání přihlášky k zápisu a žádosti o přijetí, v daném rozmezí od 6. dubna do 23. dubna 2021, nebude mít vliv na přijetí dítěte.

Jaká jsou kritéria přijetí žáků na ZŠ Komenského 66?

 1. přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy a žáci po odkladu školní docházky vydaném ZŠ Nový Jičín, Komenského 66 (Vyhlášení zápisu a spádové obvody).

  Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:
 2. žáci z jiných obvodů, jejichž starší sourozenec školu již navštěvuje,
 3. ostatní žáci.

V případě vysokého počtu přihlášených dětí z jiných obvodů rozhodne los.

Proč si vybrat naši školu?

Více informací o naší škole najdete zde.

Co chystáme pro rodiče a budoucí prvňáčky?

Vzhledem k epidemiologické situaci nebudeme nabízet prohlídku školy, ale připravujeme pro Vás videoprohlídku, která bude zveřejněna do konce března na stránkách školy.

Zveme Vás také na online setkání s vedením školy a třídními učitelkami budoucích 1. tříd:

v úterý 23.3.2021 v 17:00
ve čtvrtek 25.3.2021 v 17:00
v pondělí 29.3.2021 v 17:00

na adrese: meet.google.com/ysn-vibp-ioy
(pokud se budete přihlašovat přes mobil nebo tablet, je vhodné mít staženou aplikaci Google Meet)

Jak pomoci budoucím prvňáčkům?

Tipy pro rodiče najdete zde.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů