Projektové týdny ve školní družině 2020/2021

Cílem je: 

 • Získávat nové poznatky a zkušenosti
 • Rozvíjet nápaditost, myšlení, fantazii a tvůrčí schopnosti
 • Vyzkoušet si netradiční formy a metody při činnosti
 • Podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti -intelektové, osobnostní, pohybové atd.
 • Motivovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry
 • Podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností
 • Motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti
 • Zvládnout herní situace, využít volný čas efektivním způsobem
 • Osvojit si pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti
 • Vytvářet nové pracovní návyky
 • Prohlubovat zkušenosti při práci s dostupným materiálem
 • Zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce


Při realizaci cílů využíváme především interaktivní metody a praktické činnosti. Potřebné informace, které mohou děti využít, získávají prostřednictvím výkladu, pracovních listů a názorných ukázek. Velký důraz klademe na praktické zvládnutí jednotlivých činností.

Září jablíčkohraní

Říjen barvy podzimu

Listopad poznávání letem světem

Prosinec vánoční čas

Leden kolik smyslů máš

Únor vesmírné putování

Březen probouzení přírody

Duben malý zahrádkář

Květen pohádkové proměny

Červen letní radovánky

Školní družina

různé akce jak pro děti, tak i pro rodiče