Dodatek k provoznímu řádu školní jídelny

V době koronavirové epidemie jsou zpřísněná hygienická opatření nad rámec stávajících hygienických předpisů dle nařízení ministerstva zdravotnictví.

Organizace provozu školní jídelny

Postup při výdeji pokrmů:

  • před vstupem do jídelny je umístěná dezinfekce rukou
  • je nutno používat mimořádné pracovní pomůcky – rouška, štít, jednorázové rukavice a zástěry
  • na nezbytně nutnou dobu je zrušen samoobslužný výdej (tácky, příbory, saláty, kompoty, moučníky, ovoce, zelenina a nápoje)a dále výběr ze dvou jídel
  • je dohlíženo na rozestupy při odběru stravy
  • žáci usedají ke stolu po jednotlivých třídách
  • v první den nepřítomnosti žáka je strava vydána do jídlonosiče ve vymezeném čase (11:00 – 11:30)
  • dietní pokrmy jsou připravovány dle předpisů a k ohřívání se používá nádobí pouze k účelu diety
  • výdej pro cizí strávníky je prováděn časově oddělen (10:30 -11:00) do jídlonosičů a na talíř pouze ve vymezeném prostoru
  • po výdeji je vše důkladně dezinfikováno (stoly, židle, výdejní plochy)

Dodatek nabývá platnost 1. 9. 2020