Ve školním roce 2023/2024 budeme nabízet tyto kroužky:

1. Sport

 • Kopaná (kroužek je určen pro zájemce z 1-3. tříd za účelem rozvoje fotbalových dovedností a připravuje žáky na sportovní soutěže). Kroužek bude probíhat v pátek 13:30 - 15:00. Cena kroužku: 0,-. Pro přihlášení kontaktujte Mgr. Ludvíka Orlíka.
 • Florbalová přípravka (florbalový kroužek pro děti ze 3.-5. tříd. Kroužek se koná každé úterý 13:30-14:15, maximální počet žáků je 15. Kroužek je pro děti, které chtějí zlepšit svojí kondici a věnovat se modernímu týmovému sportu. Florbalové hole a brankářské výstroje budou k zapůjčení). Cena kroužku: 0,-. Pro přihlášení kontaktujte Marka Mitaše.

2. Praktické činnosti

 • Vaření - kroužek je již naplněn -(kroužek je určen pro děti ŠD 1.- 6. oddělení. Bude probíhat vždy ve středu 13:30 - 15:00, maximální počet žáků je 15. V kroužku Vaření hravě se děti naučí připravovat chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Vyzkouší si teplou i studenou kuchyni – předkrmy, polévky, hlavní jídla, saláty, zákusky a během přípravy jídel se seznámí s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé výživy). Cena kroužku: 0,-, příspěvek na materiál: 300,-Kč. Pro přihlášení kontaktujte Bc. Pavlínu Pišlovou.

3. Jazyky

 • Příprava k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka (příprava žáků  2. stupně na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka v úrovně A1+- B1 (YLE Movers, Flyers, KET, PET) - práce se cvičnými testy, poslechová cvičení, nácvik psaní, konverzace. Kroužek probíhá ve spolupráci s Britskou radou. Žákům jsou poskytnuty materiály a učebnice zdarma). Kroužek bude probíhat v pátek 7:00 - 7:45, cena: 0,-. Pro přihlášení kontaktujte PhDr. Alexandru Habdasovou.
 • Francouzský jazyk (kroužek je určen pro žáky 2.stupně, seznamuje se základy francouzského jazyka, je zaměřen na komunikaci a praktickou francouzštinu - cestování, návštěva restaurace apod.). Kroužek probíhá ve spolupráci s Club Franco - Tchèque Zlín. Kroužek bude probíhat ve středu 7:00 - 7:45, cena: 0,-. Pro přihlášení kontaktujte PhDr. Alexandru Habdasovou.
 • Doučování z anglického jazyka (kroužek je určen pro žáky 2.stupně, v kroužku budou mít žáci možnost zlepšit si znalosti, doplnit mezery a získat větší jistotu v používání anglického jazyka). Termín kroužku bude upřesněn po dohodě se žáky, cena: 480,-/pololetí. Pro přihlášení kontaktujte Mgr. Katerynu Shepel.
 • Ruština hravě (kroužek je určen pro žáky 2.stupně, kroužek bude probíhat s rodilým mluvčím, se kterým si žáci procvičí konverzaci ve spisovné ruštině, ale také se seznámí s moderní hovorovou ruštinou, slangem a dozvědět se mnoho zajímavého  o kultuře). Termín kroužku bude upřesněn po dohodě se žáky, cena: 480,-/pololetí. Pro přihlášení kontaktujte Mgr. Katerynu Shepel.

4. Umění

 • Flétna (osvojení základů hry na flétnu, prohlubování a uplatnění získaných dovedností v dalších ročnících na písních různého žánru, možnost hry i na altovou flétnu od 2. ročníku a veřejná reprezentace školy na různých koncertech a vystoupeních, doplněná zpěvem a hrou na rytmické nástroje). Termín kroužku upřesní jednotlivým třídám paní Daňková. Cena kroužku: 0,-. Pro přihlášení kontaktujte Mgr. Lenku Daňkovou.

 • Keramika (kroužek je určen pro zájemce z 3. - 5. tříd za účelem kreativního rozvoje a tvořivosti dětí. Vlastnoručně vyrobené výrobky si děti odnesou domů. Kroužek bude probíhat v pondělí 14:00 - 15:30, maximální počet žáků je 15. Cena kroužku: 0,-. Pro přihlášení kontaktujte Petru Schneiderová nebo Kateřinu Žákovou.
 • Dramatický kroužek (kroužek je určen pro zájemce z 5. - 8. tříd, v dramatickém kroužku si děti veselou a hravou formou rozvíjí své pohybové, komunikační a sociální schopnosti a dovednosti, učí se pracovat s vlastní trémou. V průběhu roku bychom rádi vystupovali na školních a městských kulturních akcích, případně se účastnili literárně-dramatických soutěží). Kroužek bude probíhat v pátek 14:00 - 14:45, maximální počet žáků je 12. Cena kroužku: 350,-. Pro přihlášení kontaktujte Mgr. Petru Rybářovou.

5. Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka

 • Žáci 9.ročníků budou v říjnu osloveni přes ŠOL. Termíny obou příprav budou upřesněny podle rozvrhů jednotlivých devátých tříd. Cena přípravy: 0- Kč