Naše škola nabízí široký výběr zájmových útvarů

1. Sport

  • kroužek Aerobiku (rozmanitá cvičení za hudebního doprovodu, vycházející z pohybových her, základních prvků gymnastiky a tance. Zaměřuje se na zlepšování pohybových schopností, rozvoj koordinace a kondice. Děti se naučí estetickým pohybům, správným pohybovým stereotypům, držení těla, dýchání a lépe naslouchají svému tělu. Zvyknou si na pravidelný pohybový režim, naučí se základům zdravého životního stylu a jsou součástí té správné "party". Součástí kroužku jsou školní vystoupení)

  • Kopaná (kroužek je určen pro zájemce z 1-3.tříd za účelem rozvoje fotbalových dovedností a připravit žáky )

2. Přírodověda

  • Malý zdravotník (malí zdravotníci se během školního roku učí zábavným způsobem poskytování první pomoci, trochu anatomie a to vše metodou zážitku. Hodně si hrajeme a málo sedíme. Pracujeme s opravdovým materiálem. Cílem je vnuknout dětem základní myšlenku tohoto kroužku – záchrana života – pomoc druhému, kamarádům, rodině. Děti své znalosti mohou ukázat v soutěžích první pomoci, které každoročně pořádá Český červený kříž)
  • Badatelský kroužek (rozmanité badatelské cvičení vedoucí k pochopení přírodních zákonitostí. Vytvoříme si vlastní podmořskou sopku, mořské korály, vzkazy z tajného písma,  vyvoláme faraonovy hady, ověříme si kapacitu svých plic, uhasíme požár a mnoho dalšího. Budeme pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami a dalším laboratorním vybavením)

3. Jazyky

  • Příprava k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka (příprava žáků  2. stupně na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka v úrovně A1+- B1 (YLE Movers, Flyers, KET, PET) - práce se cvičnými testy, poslechová cvičení, nácvik psaní, konverzace. Kroužek probíhá ve spolupráci s Britskou radou. Žákům jsou poskytnuty materiály a učebnice zdarma)

4. Estetika

  • Flétna (osvojení základů hry na flétnu, prohlubování a uplatnění získaných dovedností v dalších ročnících na písních různého žánru, možnost hry i na altovou flétnu od 2. ročníku a veřejná reprezentace školy na různých koncertech a vystoupeních, doplněná zpěvem a hrou na rytmické nástroje)

  • Keramika (kroužek je určen pro zájemce z 1-2.tříd za účelem kreativního rozvoje a tvořivosti dětí. Vlastnoručně vyrobené výrobky si děti odnesou domů)

  • Kreásek (kroužek je určen pro zájemce z 1. - 4.tříd za účelem kreativního rozvoje a tvořivosti dětí. Vlastnoručně vyrobené výrobky si děti odnesou domů. Malování na kamínky, tvoření zvířátek, pletení náramků, práce s přírodním materiálem, různé výtvarné techniky)

5. Doučování matematiky a českého jazyka