Ve školním roce 2022/2023 budeme nabízet tyto kroužky:

1. Sport

  • Kopaná (kroužek je určen pro zájemce z 1-3.tříd za účelem rozvoje fotbalových dovedností a připravit žáky ). Pro přihlášení kontaktujte Mgr. Ludvíka Orlíka.

2. Přírodověda

  • Badatelský kroužek (rozmanité badatelské cvičení vedoucí k pochopení přírodních zákonitostí. Vytvoříme si vlastní podmořskou sopku, mořské korály, vzkazy z tajného písma,  vyvoláme faraonovy hady, ověříme si kapacitu svých plic, uhasíme požár a mnoho dalšího. Budeme pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami a dalším laboratorním vybavením). Kroužek je určen pro 3.-4. ročník. Pro přihlášení kontaktujte Mgr. Martinu Balovou nebo Mgr. Petru Jaškovou.

3. Jazyky

  • Příprava k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka (příprava žáků  2. stupně na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka v úrovně A1+- B1 (YLE Movers, Flyers, KET, PET) - práce se cvičnými testy, poslechová cvičení, nácvik psaní, konverzace. Kroužek probíhá ve spolupráci s Britskou radou. Žákům jsou poskytnuty materiály a učebnice zdarma). Pro přihlášení kontaktujte PhDr. Alexandru Habdasovou.

4. Estetika

  • Flétna (osvojení základů hry na flétnu, prohlubování a uplatnění získaných dovedností v dalších ročnících na písních různého žánru, možnost hry i na altovou flétnu od 2. ročníku a veřejná reprezentace školy na různých koncertech a vystoupeních, doplněná zpěvem a hrou na rytmické nástroje). Pro přihlášení kontaktujte Mgr. Lenku Daňkovou.

  • Kreativní kroužek (kroužek je určen pro zájemce z 1. - 5. tříd za účelem kreativního rozvoje a tvořivosti dětí. Vlastnoručně vyrobené výrobky si děti odnesou domů. Pro přihlášení kontaktujte Ing. Nelu Walkovou.

5. Doučování matematiky a českého jazyka na přijímací zkoušky bude probíhat od ledna 2023