Školská rada je zřizována podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Naše školská rada má šest členů, dva jmenuje zřizovatel, dva volí zákonní zástupci žáků, dva pedagogičtí pracovníci.

Zástupci rodičů:

  • Mgr. František Knop
  • Mgr. Pavel Sedlář

Zástupci pedagogických pracovníků:

  • Mgr. Iva Bártová
  • Mgr. Alena Janiš Bolomová

Zástupci jmenovaní zřizovatelem:

  • Ing. Daniel Chrustawczuk
  • Mgr. Dalibor Váhala