Vítáme Vás na stránkách naší školy

Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace se nachází v centru města Nového Jičína. Jsme škola úplná s devíti postupnými ročníky. Součástí školy jsou školní kuchyně s jídelnou a školní družina.

Cílem školy je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů. Činnost školy směřuje k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a rozvoji přirozeného nadání. Poskytuje žákům příležitost zažít úspěch. Snahou školy je vytvořit partnerský vztah mezi žáky a učiteli, který umožňuje žákům pracovat bez zbytečného strachu. Usilujeme o to, abychom byli otevřenou a bezpečnou školou, která umožní každému žákovi dosáhnout svého maxima.

Naše škola nabízí mimo klasických tříd také skupiny s rozšířenou výukou cizích jazyků a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

 • anglický jazyk vyučujeme žáky od prvního ročníku (volitelně), od druhého ročníku (povinně)
 • němčinu nebo francouzštinu vyučujeme žáky jazykových skupin od 6. ročníku
 • němčinu nebo ruštinu vyučujeme žáky standardních a sportovních tříd od 7. ročníku
 • francouzský jazyk vyučujeme i formou zájmového kroužku
 • žáci pravidelně vyjíždějí do zahraničí  
 • žáci sportovních tříd dosahují sportovních úspěchů nejen na krajské, ale také na celostátní úrovni

Ve škole také nabízíme:

 • hru na zobcovou flétnu
 • jako partnerská škola Britské rady zdarma připravujeme žáky k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka (úrovně A1 - B1)
 • přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka
 • péči speciálního pedagoga a asistentů pedagoga, jsme bezbariérová škola 
 • účast žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích

Naše škola nabízí také možnost využití školní družiny:

 • možnost využití ranní a také odpolední školní družiny pro žáky 1. stupně
 • pestrá nabídka zájmových kroužků při školní družině
 • akce jak pro děti, tak i pro rodiče (lyžařský kurz pro 1. i 2. stupeň, branný kurz pro žáky 8. ročníku, školy v přírodě, adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, Den jazyků, Den otevřených dveří, Vánoční jarmark, Maškarní bál školní družiny)

Vybavení školy:

 • moderní třídy s interaktivními tabulemi a dataprojektory
 • učebny informatiky (3D tiskárna, virtuální realita)
 • prostorná školní jídelna 
 • rekonstruované tělocvičny a zázemí pro výuku praktických činností (cvičná kuchyňka, dílny, školní zahrada, keramická dílna)
 • k relaxaci slouží nové atrium (venkovní učebna, fitness sestava, herní prvky, odpočinková zóna, pódium)