Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace

Adresa: Komenského 571/66, Nový Jičín 741 01

Hlavní kontakt

Tel.: +420 556 708 874 (7.00 - 14.00h)
E-mail: sekretariat@komenskeho66.cz

Elektronická podatelna
ID datové schránky: 2uzsqr9

Ředitelka

RNDr. Jitka Hanzelková

Zástupci ředitele
Mgr. Taťána Koňaříková - pro 1. stupeň
PhDr. Alexandra Habdasová - pro 2. stupeň

Zřizovatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám.1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 848336
Resortní identifikátor školy: 600138291
Profil zadavatele veřejných zakázek: EZAK
Běžný účet školy: 123-3990930277/0100 (text pro příjemce = jméno, příjmení a třída dítěte)
Běžný účet Spolku: 123-4557090267/0100 (text pro příjemce = jméno, příjmení a třída dítěte)

Uvedené e-mailové adresy osob používejte prosím ve formátu: jmeno.prijmeni@komenskeho66.cz

vedení školy

Jméno Funkce E-mail Kabinet Telefon
RNDr. Jitka Hanzelková ředitelka jitka.hanzelkova 17 +420 556 209 221, +420 734 796 197
Mgr. Taťána Koňaříková zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň tatana.konarikova 43 +420 556 209 224, +420 732 833 527
PhDr. Alexandra Habdasová zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň alexandra.habdasova 69 +420 556 209 225, +420 734 124 822

školní poradenské pracoviště

Jméno Funkce E-mail Kabinet Telefon
Mgr. Alena Janiš Bolomová metodička prevence alena.bolomova 50 +420 556 209 229
Mgr. Radmila Bayerová výchovná poradkyně 2. stupeň, kariérní poradce radmila.bayerova 23 +420 556 209 244
Mgr. Simona Segeťová výchovná poradkyně pro 1. stupeň simona.segetova 4 +420 556 209 238
Mgr. Ivana Mutinová speciální pedagog ivana.mutinova 37 +420 556 209 241

učitelé 1. stupně

Jméno Funkce E-mail Kabinet Telefon
Mgr. Simona Segeťová učitelka simona.segetova 4 +420 556 209 238
Mgr. Eva Piešová učitelka eva.piesova 4 +420 556 209 238
Mgr. Lenka Daňková učitelka lenka.dankova 44 +420 556 209 228
Mgr. Hana Medveďová učitelka hana.medvedova 14 +420 556 209 233
Mgr. Jiřina Kyselá učitelka jirina.kysela 14 +420 556 209 233
Mgr. Dana Řehová učitelka dana.rehova 44 +420 556 209 228
Mgr. Magdalena Böhmová učitelka magdalena.bohmova 44 +420 556 209 228
Mgr. Jana Horutová učitelka jana.horutova 45 +420 556 209 230
Mgr. Zita Nejezchlebová učitelka zita.nejezchlebova 44 +420 556 209 228
Mgr. Hana Lvová učitelka hana.lvova 42 +420 556 209 226
Mgr. Markéta Mřihladová učitelka marketa.mrihladova 14 +420 556 209 233
Mgr. Lenka Hollá učitelka lenka.holla 42 +420 556 209 226
Mgr. Barbora Křepelková učitelka barbora.krepelkova 4 +420 556 209 238

učitelé 2. stupně

Jméno Funkce E-mail Kabinet Telefon
Mgr. Ivana Juříková učitelka ivana.jurikova 71 +420 556 209 236
Mgr. Markéta Hodslavská učitelka marketa.hodslavska 68 +420 556 209 235
Mgr. Jaroslav Pavlík učitel jaroslav.pavlik 66 +420 556 209 240
Mgr. Danuše Kirthová učitelka dana.kirthova 68 +420 556 209 235
Mgr. Jana Daněčková učitelka jana.daneckova 48 +420 556 209 237
Mgr. Iva Bártová učitelka iva.bartova 71 +420 556 209 236
Mgr. Libor Pístecký učitel libor.pistecky 66 +420 556 209 240
Mgr. Ludvík Orlík učitel ludvik.orlik 25 +420 556 209 242
Mgr. René Bárta učitel rene.barta 95 +420 556 209 227
Mgr. Martina Balová učitelka martina.balova 45 +420 556 209 230
Mgr. Petra Koudelová učitelka petra.koudelova 92 +420 556 209 246
Mgr. Alena Janiš Bolomová učitelka alena.bolomova 50 +420 556 209 229
Mgr. Radmila Bayerová učitelka radmila.bayerova 23 +420 556 209 244
Mgr. Jarmila Boudová učitelka jarmila.boudova 48 +420 556 209 237
Mgr. Karel David učitel karel.david 95 +420 556 209 227
Bc. Pavlína Davidová učitelka pavlina.davidova 70 +420 556 209 231
PaedDr. Květoslava Habrnálová učitelka kvetoslava.habrnalova 70 +420 556 209 231
Mgr. Natálie Chmelová učitelka natalie.chmelova 67 +420 556 209 234
Mgr. Petra Jašková učitelka petra.jaskova 48 +420 556 209 237
Ing. Jakub Karásek, MBA učitel jakub.karasek 95 +420 556 209 227
Mgr. Martina Kozáriková učitelka martina.kozarikova 50 +420 556 209 229
Marcela Kvitová učitelka marcela.kvitova 92 +420 556 209 246
Bc. Marie Plíhalová učitelka náboženství marie.plihalova +420 556 708 874
Ing. Jan Rusňák učitel, správce sítě jan.rusnak 45 +420 556 209 230
Mgr. Petra Rybářová učitelka petra.rybarova 50 +420 556 209 229
Mgr. Kateryna Shepel učitelka kateryna.shepel 67 +420 556 209 234
Mgr. Jana Tošovská učitelka jana.tosovska 71 +420 556 209 236

vychovatelé školní družiny

Jméno Funkce E-mail Telefon
Věra Hurtíková vychovatelka vera.hurtikova +420 604 922 600
Martina Kijonková vychovatelka martina.kijonkova +420 733 143 799
Martina Kováčiková vedoucí vychovatelka martina.kovacikova +420 604 922 550
Lucie Mizerová vychovatelka lucie.mizerova +420 733 143 797
Bc. Pavlína Pišlová vychovatelka pavlina.pislova +420 733 143 798
Ing. Nela Walková vychovatelka, asistentka pedagoga nela.walkova +420 731 802 097

asistenti pedagoga

Jméno Funkce E-mail Telefon
Valéria Kamoďová asistentka pedagoga valeria.kamoďova +420 556 209 232
Mgr. Oksana Khmil asistentka pedagoga oksana.khmil +420 556 209 232
Mgr. Marta Knopová asistentka pedagoga marta.knopova +420 556 209 233
Petra Kolypková asistentka pedagoga petra.kolypkova +420 556 209 237
Ing. Zuzana Křížková asistentka pedagoga zuzana.krizkova +420 556 209 232
Elen Orlíková asistentka pedagoga elen.orlikova +420 556 209 242
Bc. Blanka Orlová asistentka pedagoga blanka.orlova +420 556 209 230
Petra Schneiderová asistentka pedagoga petra.schneiderova +420 556 209 235
Ing. Nela Walková asistentka pedagoga nela.walkova +420 556 209 228
Kateřina Zdráhalová asistentka pedagoga katerina.zdrahalova +420 556 209 235
Kateřina Žáková asistentka pedagoga katerina.zakova +420 556 209 236
Mgr. Kateřina Žmijová asistentka pedagoga katerina.zmijova +420 556 209 231
Mgr. Ivana Mutinová speciální pedagožka ivana.mutinova +420 556 209 241

provozní pracovníci

Jméno Funkce E-mail Telefon
Šárka Trvalová ekonomka ekonom@komenskeho66.cz +420 556 708 875
Markéta Pavlincová administrativní a spisová pracovnice sekretariat@komenskeho66.cz +420 556 708 874
Bc. Veronika Hlostová administrativní a spisová pracovnice sekretariat@komenskeho66.cz +420 556 708 874
Pavol Muszynský školník
Olga Chromková úklid
Jana Kajanová úklid
Alena Klimentová úklid
Renáta Macková úklid
Božena Muszynská úklid
Anna Rosová úklid

školní jídelna

Jméno Funkce E-mail Telefon
Renáta Radová vedoucí školní jídelny jidelna@komenskeho66.cz +420 733 143 795
Petra Zdráhalová vedoucí kuchařka
Petra Hritzová kuchařka
Věra Kaděrová kuchařka
Ivana Mrkvicová kuchařka
Zuzana Ševčíková kuchařka
Jana Nováková kuchařka
Iveta Boháčová pracovnice provozu
Alena Kubíčková pracovnice provozu
Tereza Schreierová pracovnice provozu