Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace

Adresa: Komenského 571/66, Nový Jičín 741 01

Hlavní kontakt

Tel.: +420 556 708 874 (7.00 - 14.00h)
E-mail: sekretariat@komenskeho66.cz

Elektronická podatelna
ID datové schránky: 2uzsqr9

Ředitelka

RNDr. Jitka Hanzelková

Zástupci ředitele
Mgr. Taťána Koňaříková - pro 1. stupeň
PhDr. Alexandra Habdasová - pro 2. stupeň

Zřizovatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám.1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 848336
Resortní identifikátor školy: 600138291
Profil zadavatele veřejných zakázek: EZAK
Běžný účet školy: 123-3990930277/0100 (text pro příjemce = jméno, příjmení a třída dítěte)
Běžný účet Spolku: 123-4557090267/0100 (text pro příjemce = jméno, příjmení a třída dítěte)

Uvedené e-mailové adresy osob používejte prosím ve formátu: jmeno.prijmeni@komenskeho66.cz

vedení školy

Jméno Funkce E-mail Kabinet Telefon
RNDr. Jitka Hanzelková ředitelka jitka.hanzelkova 17 +420 556 209 221, +420 734 796 197
Mgr. Taťána Koňaříková zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň tatana.konarikova 43 +420 556 209 224, +420 732 833 527
PhDr. Alexandra Habdasová zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň alexandra.habdasova 69 +420 556 209 225, +420 734 124 822

školní poradenské pracoviště

Jméno Funkce E-mail Kabinet Telefon
Mgr. Simona Segeťová výchovná poradkyně pro 1. stupeň simona.segetova 4 +420 556 209 238
Mgr. Alena Bolomová metodička prevence alena.bolomova 14 +420 556 209 233
Mgr. Radmila Bayerová výchovná poradkyně 2. stupeň, kariérní poradce radmila.bayerova 23 +420 556 209 244
Mgr. Ivana Mutinová speciální pedagog ivana.mutinova 37 +420 556 209 241

učitelé 1. stupně

Jméno Funkce E-mail Kabinet Telefon
Mgr. Dana Řehová učitelka dana.rehova 44 +420 556 209 228
Mgr. Magdalena Böhmová učitelka magdalena.bohmova 44 +420 556 209 228
Mgr. Simona Segeťová učitelka simona.segetova 4 +420 556 209 238
Mgr. Eva Piešová učitelka eva.piesova 4 +420 556 209 238
Mgr. Lenka Daňková učitelka lenka.dankova 44 +420 556 209 228
Mgr. Hana Medveďová učitelka hana.medvedova 42 +420 556 209 226
Mgr. Jiřina Kyselá učitelka jirina.kysela 42 +420 556 209 226
Mgr. Zita Nejezchlebová učitelka zita.nejezchlebova 44 +420 556 209 228
Mgr. Jana Horutová učitelka jana.horutova 45 +420 556 209 230
Mgr. Markéta Mřihladová učitelka marketa.mrihladova 67 +420 556 209 234
Mgr. Tereza Gebauerová učitelka tereza.gebauerova 42 +420 556 209 226
Mgr. Barbora Křepelková učitelka barbora.krepelkova 4 +420 556 209 238
Mgr. Lenka Hollá učitelka lenka.holla 42 +420 556 209 226

učitelé 2. stupně

Jméno Funkce E-mail Kabinet Telefon
PaedDr. Jana Rýznarová učitelka jana.ryznarova 14 +420 556 209 233
Mgr. Ludvík Orlík učitel ludvik.orlik 25 +420 556 209 242
Mgr. René Bárta učitel rene.barta 95 +420 556 209 227
Mgr. Martina Balová učitelka martina.balova 45 +420 556 209 230
Mgr. Petra Koudelová učitelka petra.koudelova 92 +420 556 209 246
Mgr. Alena Bolomová učitelka alena.bolomova 14 +420 556 209 233
Mgr. Ivana Juříková učitelka ivana.jurikova 71 +420 556 209 236
Mgr. Markéta Hodslavská učitelka marketa.hodslavska 68 +420 556 209 235
Mgr. Jaroslav Pavlík učitel jaroslav.pavlik 66 +420 556 209 240
Mgr. Danuše Kirthová učitelka dana.kirthova 68 +420 556 209 235
Mgr. Jana Daněčková učitelka jana.daneckova 48 +420 556 209 237
Mgr. Iva Bártová učitelka iva.bartova 71 +420 556 209 236
Mgr. Libor Pístecký učitel libor.pistecky 66 +420 556 209 240
Mgr. Radmila Bayerová učitelka radmila.bayerova 23 +420 556 209 244
Mgr. Jarmila Boudová učitelka jarmila.boudova 48 +420 556 209 237
Mgr. Karel David učitel karel.david 95 +420 556 209 227
PaedDr. Květoslava Habrnálová učitelka kvetoslava.habrnalova 70 +420 556 209 231
Mgr. Natálie Chmelová učitelka natalie.chmelova 14 +420 556 209 233
Mgr. Petra Jašková učitelka petra.jaskova 48 +420 556 209 237
Ing. Jakub Karásek učitel jakub.karasek 95 +420 556 209 227
Marcela Kvitová učitelka marcela.kvitova 92 +420 556 209 246
Mgr. Jana Tošovská učitelka jana.tosovska 71 +420 556 209 236
Bc. Pavlína Davidová učitelka pavlina.davidova 70 +420 556 209 231

vychovatelé školní družiny

Jméno Funkce E-mail Telefon
Lucie Mizerová vychovatelka lucie.mizerova +420 733 143 797
Martina Kováčiková vedoucí vychovatelka martina.kovacikova +420 604 922 550
Věra Hurtíková vychovatelka vera.hurtikova +420 604 922 600
Martina Kijonková vychovatelka martina.kijonkova +420 733 143 799
Bc. Pavlína Pišlová vychovatelka pavlina.pislova +420 733 143 798
Marek Mitaš vychovatel marek.mitas +420 731 802 097

asistenti pedagoga

Jméno Funkce E-mail Telefon
Pavlína Géryková asistentka pedagoga pavlina.gerykova +420 556 209 232
Petra Kolypková asistentka pedagoga petra.kolypkova +420 556 209 230
Ing. Zuzana Křížková asistentka pedagoga zuzana.krizkova +420 556 209 235
Elen Orlíková asistentka pedagoga elen.orlikova +420 556 209 242
Bc. Blanka Orlová asistentka pedagoga blanka.orlova +420 556 209 238
Petra Schneiderová asistentka pedagoga petra.schneiderova +420 556 209 238
Ing. Nela Walková asistentka pedagoga nela.walkova +420 556 209 228
Kateřina Zdráhalová asistentka pedagoga katerina.zdrahalova +420 556 209 228
Kateřina Žáková asistentka pedagoga katerina.zakova +420 556 209 228
Mgr. Kateřina Žmijová asistentka pedagoga katerina.zmijova +420 556 209 231
Mgr. Ivana Mutinová speciální pedagožka ivana.mutinova +420 556 209 241

provozní pracovníci

Jméno Funkce E-mail Telefon
Šárka Trvalová ekonomka ekonom@komenskeho66.cz +420 556 708 875
Markéta Pavlincová administrativní a spisovní pracovnice sekretariat@komenskeho66.cz +420 556 708 874
Pavol Muszynský školník
Olga Chromková úklid
Jana Kajanová úklid
Alena Klimentová úklid
Renáta Macková úklid
Božena Muszynská úklid
Anna Rosová úklid

školní jídelna

Jméno Funkce E-mail Telefon
Renáta Radová vedoucí školní jídelny jidelna@komenskeho66.cz +420 733 143 795
Petra Zdráhalová vedoucí kuchařka
Petra Hritzová kuchařka
Věra Kaděrová kuchařka
Ivana Mrkvicová kuchařka
Zuzana Ševčíková kuchařka
Jana Nováková kuchařka
Iveta Boháčová pracovnice provozu
Kateřina Hrušková pracovnice provozu
Alena Kubíčková pracovnice provozu
Tereza Schreierová pracovnice provozu