Třídy - 1. stupeň

1.A
10

Mgr. Simona Segeťová
simona.segetova
+420 556 209 238 Rozvrh hodin

1.B
8

Mgr. Eva Piešová
eva.piesova
+420 556 209 238 Rozvrh hodin

2.A
31

Mgr. Lenka Daňková
lenka.dankova
+420 556 209 228 Rozvrh hodin

2.B
22

Mgr. Hana Medveďová
hana.medvedova
+420 556 209 233 Rozvrh hodin

2.C
20

Mgr. Jiřina Kyselá
jirina.kysela
+420 556 209 233 Rozvrh hodin

3.A
39

Mgr. Dana Řehová
dana.rehova
+420 556 209 228 Rozvrh hodin

3.B
40

Mgr. Magdalena Böhmová
magdalena.bohmova
+420 556 209 228 Rozvrh hodin

4.A
58

Mgr. Jana Horutová
jana.horutova
+420 556 209 230 Rozvrh hodin

4.B
41

Mgr. Zita Nejezchlebová
zita.nejezchlebova
+420 556 209 228 Rozvrh hodin

4.C
30

Mgr. Hana Lvová
hana.lvova
+420 556 209 226 Rozvrh hodin

5.A
21

Mgr. Markéta Mřihladová
marketa.mrihladova
+420 556 209 233 Rozvrh hodin

5.B
29

Mgr. Lenka Hollá
lenka.holla
+420 556 209 226 Rozvrh hodin

5.C
9

Mgr. Barbora Křepelková
barbora.krepelkova
+420 556 209 238 Rozvrh hodin