Provoz školního hřiště při ZŠ Nový Jičín, Komenského 66

od 1. 5.  do 31. 10. 

v době školních prázdnin i školního vyučování:

v době vyučování:

pondělí - pátek: od 15.30 do 20.00 hod., sobota- neděle: od 8.00 do 20.00 hod.

v době prázdnin:

pondělí - neděle: od 8.00 do 20.00 hod.

Po dohodě se správcem lze sehrát přátelská utkání a zapůjčit sportovní materiál. Kontakt přes vrátnici školy.I. VYMEZENÍ PROSTORU SPORTOVNÍHO AREÁLU

Oplocený sportovní areál sestává z těchto částí:

 • travnaté hřiště pro kopanou
 • lehkoatletický ovál
 • rozběhové dráhy s umělým povrchem a kryté doskočiště pro skok daleký
 • rozběhová dráha pro hody
 • víceúčelové antukové hřiště
 • víceúčelové asfaltové hřiště

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Sportovní areál smí být využíván výhradně pro sportovní činnost.
 2. Uživatelé sportovního areálu mimo vyučování a školní volnočasové aktivity jsou povinni respektovat tento provozní řád.
 3. Všichni uživatelé jsou povinni řídit se pokyny správce areálu.
 4. Hřiště pro veřejnost jsou přístupná pouze v určenou provozní dobu.
 5. Hřiště je v provozu pro veřejnost v době od 1. května do 31. října. Pro školní a sportovní kroužky mimo tuto dobu se souhlasem ředitelky školy.
 6. V době určené pro veřejnost je možné hřiště, popř. lehkoatletickou dráhu nebo doskočiště rezervovat u správce hřiště nebo ředitelky školy.
 7. Vstup a využívání sportovního areálu je na vlastní nebezpečí, správce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a za odložené věci.
 8. Přístup na hřiště je možný pouze určenými vstupy. Přelézání plotu, popř. jeho ničení je zakázáno.
 9. Průchod veřejnosti přes sportovní areál je zakázán.
 10. V celém prostoru sportovního areálu je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se pokyny správce a neničit.
 11. V prostoru hřišť je přísně zakázáno:
  – jízda na kole, kolečkových bruslí, skateboardu– užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
  – kouření
  – manipulace s jakýmkoli otevřeným ohněm
  – venčení psů
  – střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti
  – jakékoliv narušení oplocení
 12. Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují jiné návštěvníky, ruší noční klid, mohou ostatní občané upozornit Městskou policii na telefonním čísle 156.

Porušení těchto zákazů může být důvodem k vykázání z areálu hřišť.

Při zajištění pořádku na sportovištích správce hřišť úzce spolupracuje s Městskou policií.

RNDr. Jitka Hanzelková
ředitelka školy