Tajuplný Laudonův dům

Družina
pátek 28.10.2022 |Martina Kováčiková |Všechny aktuality

Na konci října navštívily děti z prvního a třetího oddělení tajuplný dům generála Laudona....

Na konci října navštívily děti z prvního a třetího oddělení tajuplný dům generála Laudona. Na děti čekaly úkoly, které pro ně připravil sám generál. Děti si vyzkoušely vyčistit meč, obvázat raněného vojáka, trénovaly vojenské povely, házely podkovou a  doručily tajnou zprávu. Po úspěšném splnění všech úkolů získaly generálskou odměnu. Součástí  byla dílnička, ve které si děti vyrobily své kloboučky.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů