Jak se peče chleba?

Družina
pátek 27.05.2022 |Lucie Mizerová |Všechny aktuality

Děti z prvních a druhých tříd se se školní družinou se vydaly do Žerotínského zámku, kde se dozvěděly, ...

Děti z prvních a druhých tříd se se školní družinou se vydaly do Žerotínského zámku, kde se dozvěděly, jakým způsobem dříve lidé připravovali chléb v domácím prostředí. Sledovaly koloběh činností spojených s pěstováním obilí, následnou sklizní a zpracováním obilí. Na závěr si děti vyválely chlebovou placku a opekly ji na pánvi. Všichni malí pekaři se shodli, že takovou dobrotu ještě nejedli.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů