Volby do školské rady

Škola
středa 02.06.2021 |RNDr. Jitka Hanzelková |Všechny aktuality

Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Komenského 66, vyhlašuje...

Ředitelka Základní školy Nový Jičín, Komenského 66, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, volby do školské rady.

Volby členů školské rady, kteří budou zastupovat rodiče nezletilých žáků, se uskuteční online  ve dnech 21. - 25. 6. 2021.

Hlasování proběhne za využití hlasovacího formuláře zaslaného přes webový školní informační systém Škola online. Oprávněné osoby bez přístupu k internetu budou hlasovat ve vestibulu školy. 

Kandidátní listina:

Hegarová Marcela - zákonný zástupce žáka v 6. ročníku

Holáňová Jana - zákonný zástupce žáka ve 4 a 9. ročníku

Horáková Radana - zákonný zástupce žáka v 7 a 8. ročníku

Knop František - zákonný zástupce žáka ve 2 a 3. ročníku

Krutílková Monika - zákonný zástupce žáka ve 3. ročníku

Marková Radka  - zákonný zástupce žáka v 6. ročníku

Petroš Zdeněk  - zákonný zástupce žáka v 6. ročníku

Sedlář Pavel  - zákonný zástupce žáka v 1. a 2. ročníku

Tichánek Tomáš -  zákonný zástupce žáka ve 3. ročníku

Vránová Lenka - zákonný zástupce žáka v 6. ročníku

Zeglonová Miroslava - zákonný zástupce žáka v 5.  a 7. ročníku


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů