Provoz školy od 24.5.2021

Škola
pátek 21.05.2021 |PhDr. Alexandra Habdasová |Všechny aktuality

Provoz školy od 24.5.2021...

Provoz školy od 24. května 2021

  • prezenční výuka všech žáků 1. i 2. stupně bez rotací a homogenity, výuka dle rozvrhu hodin
  • povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest trvá
  • plný provoz školní družiny 6:00 – 16:30

Testování žáků

Testování PCR testy 1x za 14 dnů ve spolupráci se Spadií

Testovací den bude pondělí, žáci se testují vždy v 1. vyučovací hodině.

Lichý týden (24.5.2021): 6. + 8. ročník

Sudý týden (31.5.2021): 1. stupeň, 7. + 9. ročník

Rodič dostane sms s výsledkem testování.

K případnému samotestování žáků vlastním přineseným testem je vyhrazen prostor u vrátnice školy. Testování vlastním antigenním testem musí proběhnout každý týden.

Je možno doložení potvrzení o testu provedeném ve zdravotnickém zařízení.

Neotestovaný žák se nebude moct účastnit prezenční výuky. Absence bude omluvena. Škola nemá povinnost takovému žákovi zajistit distanční způsob výuky. Poskytneme přiměřenou formu studijní podpory.

Testovat se nemusí žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Musejí předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře.

Příchod do školy

Vyučování začíná pro všechny v 8.00. Žáci jdou přímo do šaten a do tříd – běžný režim.

 


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů