Organizace vzdělávání od 17.5.2021

Škola
středa 12.05.2021 |RNDr. Jitka Hanzelková |Všechny aktuality

Od pondělí 17. května bude v souladu s informacemi MŠMT organizována výuka...

Organizace výuky od 17.5.

  • Žáci 1. stupně se vzdělávají dle platného rozvrhu v aplikaci Škola online – všichni, bez rotace; provoz ŠD bude také bez omezení pro všechny přihlášené děti, od 06.00 do 16.30 hodin – homogenita skupin je zrušena.
  • Žáci 2. stupně dokončí rotaci (tzn. 17. 5. – 21. 5. chodí do školy 7. a 9. třídy, 6. a 8. třídy jsou na distanční výuce) a od 24. května se vzdělávají všichni žáci 2. stupně dle platného rozvrhu v aplikaci Škola online – bez rotace.
  • Žáci 9. A a 9. B vstupují do školy bočním vchodem od hřiště a k přezouvání využívají šatny TV. Ostatní žáci vstupují hlavním vchodem od 7:40.
  • Tělesná výchova bude vyučována ve venkovním sportovním areálu, žáci musí mít proto přiměřený sportovní oděv (při chladnějším počasí) a obuv (ne sálovou sportovní obuv).
  • Ruší se skupina pro žáky, jejichž rodiče patří do skupiny vybraných profesí krizové infrastruktury, a zároveň se ruší skupinové konzultace pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

Testování žáků

Od pondělí 17. května také měníme způsob a harmonogram testování – ve spolupráci s laboratoří SPADIA přecházíme na PCR testy s odběrem ze slin a frekvence testování žáků bude 1x za 14 dní. To znamená, že budeme testovat každé pondělí v 1. vyučovací hodině, podle tohoto harmonogramu:

Sudý týden     (začínáme 17. 05. 2021)        žáci 1. stupně + žáci 7. a 9. tříd 2. stupně

Lichý týden     (začínáme 24. 05. 2021)        žáci 6. a 8. tříd 2. stupně

Informační leták k testování

Video

Rodič dostane během odpoledne sms s výsledkem testování.

Neotestovaný žák se nebude moct účastnit prezenční výuky. Absence bude omluvena. Škola nemá povinnost takovému žákovi zajistit distanční způsob výuky. Poskytneme přiměřenou formu studijní podpory.

Nemusí se testovat žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Testovat se nemusí ani žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Musejí předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře.

Stravování žáků

Stravování žáků s distanční výukou 14:00 - 14:15 (do nosičů).

Žáci v prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášeny. Odhlášení je možné na webu https://www.strava.cz nebo u vedoucí školní jídelny - jidelna@komenskeho66.cz,  tel. 733 143 795. 

Další informace

Až do odvolání stále platí mimořádné opatření o nošení roušek (chirurgické nebo nano) pro všechny žáky po celou dobu výuky a ve všech vnitřních prostorách školy. Tam kde je to možné, budeme dbát na omezení kontaktů mezi žáky z různých tříd a skupin, nadále věnujeme zvýšenou pozornost větrání a dezinfekci dotykových ploch a hygienických zařízení několikrát denně. Zaměstnanci školy se pravidelně podrobují testování 1x týdně a mají povinnost nosit respirátory po celou dobu a ve všech prostorách školy.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů