Organizace výuky od 10.5. 2021

Škola
úterý 04.05.2021 |PhDr. Alexandra Habdasová |Všechny aktuality

Organizace výuky 1. a 2. stupně od 10.5.2021 ....

Organizace výuky od 10.5.2021

Návrat do školy v týdenních rotacích celých tříd 1. i 2. stupně, výuka dle rozvrhu hodin, zachována je homogenita tříd.

10.5. 2021 - 14.5.2021

prezenčně ve škole: 1.AB, 2.ABC, 5.AB, 6.ABC a 8.ABC

distančně: 3.ABC, 4.ABC, 5.C, 7.ABC, 9.ABC

 

17.5.2021- 21.5.2021

prezenčně ve škole: 3.ABC, 4.ABC, 5.C, 7.ABC, 9.ABC

distančně: 1.AB, 2.ABC, 5.AB, 6.ABC a 8.ABC

 

kmenové učebny:

6.A (č. 77), 6.B (č. 65), 6.C (č. 55), 8.A (č. 78), 8.B (č. 57), 8.C (č. 76)

7.A (č. 57), 7.B (č. 76), 7.C (č. 77), 9.A (č. 78), 9.B (č. 65), 9.C (č. 55)

 • žáci musí mít chirurgickou roušku nebo nanoroušku, zaměstnanci respirátor
 • výuka probíhá v určených učebnách, o přestávkách žáci zůstávají v učebně, odcházejí pouze na WC.
 • při dělení tříd na skupiny odvádí žáky do jiné učebny hromadně před zvoněním příslušný učitel.
 • při vzdělávání je zakázán zpěv, tělesná výchova probíhá mimo budovu školy (žáci se na TV nepřevlékají v šatnách)
 • třída pro žáky rodičů vybraných profesí a skupina pro žáky ohrožené školním neúspěchem je zachována
 • čekací třída je do odvolání zrušena. Na odpolední výuku čekají žáci v učebně, kde probíhá jejich výuka. 
 • školní družina pro přihlášené žáky 1.- 4. třídy od 6:30 do 16:00 h

Povinné neinvazivní testování:

 • antigenní testování 1x týdně žáci 1. stupně - pondělí
 • antigenní testování 2x týdně žáci 2. stupně - pondělí a čtvrtek
 • žák může mít vlastní test ze seznamu (testuje se v prostoru před šatnami)
 • povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky (1 učitel - 1 žák)

Začátek testování:

1. stupeň - 8:00 v kmenové třídě (dozor: třídní učitelé a asistenti pedagoga)

2. stupeň  - 7:45 v kmenové třídě (dozor: příslušní učitelé 1. vyučovací hodiny)

Žáci vstupují do školy hlavním vchodem, bez přezouvání přecházejí do kmenových tříd k testování.   

Po 1. vyučovací hodině se žáci přezouvají v šatně.

Neotestovaný žák se nebude moct účastnit prezenční výuky. Absence bude omluvena. Škola nemá povinnost takovému žákovi zajistit distanční způsob výuky. Poskytneme přiměřenou formu studijní podpory.

Nemusí se testovat žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Testovat se nemusí ani žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Musí předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře.

Vše o testování najdete zde 

Informace ke stravování žáků

Stravování žáků s distanční výukou 14:00 - 14:15 (do nosičů).

Žáci v prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášeny. Odhlášení je možné na webu https://www.strava.cz nebo u vedoucí školní jídelny - jidelna@komenskeho66.cz,  tel. 733 143 795. 

 


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů