Testování žáků před přijímacími zkouškami

Škola
pátek 23.04.2021 |PhDr. Alexandra Habdasová |Všechny aktuality

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje...

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, které není starší než 7 dní.

Termíny testování:

žáci 9. ročníku - úterý 27.4.2021 v 9:00 č. 78 (9.A), 65 (9.B), 77 (9.C)

žáci 7. ročníku /zájemci o víceletá gymnázia/ - čtvrtek 29.4.2021 v 9:00 - č. 49

 

Datum 27.4. případně 29.4. se počítá jako Den 0. Žákům platí potvrzení pro oba termíny přijímacího řízení, test je platný 7 dnů. 

 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Potvrzení o provedeném testu ve škole musí být nahrazeno:

  1. a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
    SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
  3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů