Informace k zahájení prezenční výuky žáků 1. stupně

Škola
středa 07.04.2021 |PhDr. Alexandra Habdasová |Všechny aktuality

Rotační výuka 1. stupně, stravování, zabezpečení péče o žáky zaměstnanců vybraných profesí...

Rotační výuka 1. stupně:

12.4. – 16. 4.

prezenční výuka ve škole: 1.A,B, 2.A,B,C, 5.A,B

distanční výuka: 3.A,B,C, 4.A,B,C, 5.C

19.4. – 23.4.

prezenční výuka ve škole: 3.A,B,C, 4.A,B,C, 5.C

distanční výuka: 1.A,B, 2.A,B,C, 5.A,B

  • žáci se ve škole testují vždy v pondělí a ve čtvrtek (testy Singclean)
  • žáci povinně nosí chirurgickou roušku nebo certifikovanou nanoroušku

Stravování:

žáci na prezenční výuce podle rozvrhu hodin (obědy mají žáci automaticky nahlášeny, pro odhlášení obědů kontaktujte: p. Radovou – jidelna@komenskeho66.cz,  733 143 795)

žáci na distanční výuce mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 13:30 – 14:00 (obědy je třeba nahlásit p. Radové – jidelna@komenskeho66.cz,  733 143 795)

cizí strávníci mají možnost odebrat oběd do jídlonosičů od 10:30 – 11:00

Zabezpečení péče o žáky zaměstnanců vybraných profesí

(zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky)

  • v době prezenční výuky se vzdělávají s kmenovou třídou
  • v době distanční výuky zajišťuje škola dohled nad žáky od 6:30 do 16:00 h.

Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů