Les - ekologický program

1. stupeň
čtvrtek 29.06.2023 |Mgr. Barbora Křepelková |Všechny aktuality

Žáci 4.A a 4.C se v pátek zúčastnili skvělého ekologického projektu ,,LES” , který měl pan učitel Jaroslav Pavlík se svými pomocníky z řad deváťáků...

Žáci 4.A a 4.C se v pátek zúčastnili skvělého ekologického projektu ,,LES” , který měl pan učitel Jaroslav Pavlík se svými pomocníky z řad deváťáků opravdu skvěle a profesionálně připraven. Před školou se žáci rozdělili na tříčlenná družstva a následně jsme se vydali do areálu Skalky, kde si všichni žáci zkoušeli aktivity tématicky navázané na lesní ekosystém. Žáci si nejprve zopakovali pravidla chování v lese, poté si zahráli na veverky, poznávali lesní živočichy, listy a plody lesních rostlin, stříleli z luku a ze vzduchovky, pozorovali své okolí dalekohledem, vytvářeli paletu barev lesa, řezali dřevo a bezpečně rozdělávali oheň. Všechny aktivity pan učitel doplňoval poučným a zajímavým výkladem.
V pondělí si čtvrťáci nabyté poznatky, postoje a dojmy zaznamenali formou pětilístku a pro deváťáky sepsali zpětnou vazbu o atraktivitě jednotlivých stanovišť.
Mgr. Barbora Křepelková

Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů