Ekologický program: Voda živá

1. stupeň
čtvrtek 29.06.2023 |Mgr. Jana Horutová |Všechny aktuality

Ve dnech 21. až 23. 6. se žáci zážitkovou formou seznámili se základními informacemi o vodě...

Jedná se o program pro žáky 5. tříd. Ve dnech 21. až 23. 6. se žáci zážitkovou formou seznámili se základními informacemi o vodě. Pracovali ve skupinách, přičemž každé skupině pomáhali dva asistenti z řad sedmáků naší školy. Asistenti žákům zadávali úkoly na pracovních listech a pomáhali jim s jejich vyplňováním. Součástí programu byla také hra „O záchranu vody“, lovení a určování živočichů, sběr a určování rostlin, pokus na měření pH, návštěva Vodníka, zpívání písniček, relaxace u vody a hledání pokladu.

vyučující 5. tříd


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů