Ozdravný pobyt 4. ročníku

1. stupeň
středa 29.06.2022 |Mgr. Zita Nejezchlebová |Všechny aktuality

V termínu 20. - 24. 6. se uskutečnil ozdravný pobyt čtvrtých tříd v překrásném prostředí Velkých Karlovic. Ubytováni jsme byli v hotelu Kyčerka. Na pobyt jsme odjeli v počtu 51 žáků, 3 paní učitelky, 3 asistentky pedagoga a paní zdravotnice. 

V termínu 20. - 24. 6. se uskutečnil ozdravný pobyt čtvrtých tříd v překrásném prostředí Velkých Karlovic. Ubytováni jsme byli v hotelu Kyčerka. Na pobyt jsme odjeli v počtu 51 žáků, 3 paní učitelky, 3 asistentky pedagoga a paní zdravotnice.  

Ozdravný pobyt nesl název PRAVĚK. Pralidé se rozdělili do pravěkých kmenů, v nichž po celou dobu pracovali formou her a soutěží, které pro ně připravili „Pranáčelníci – Fokusáci“.

Na programu byly prahry, prasoutěže, prapřehlídka kostýmů, prastezka odvahy a také jsme se naučili pravěkou píseň „Pravěk“, kterou jsme si nejednou zazpívali.

Pěkné prazážitky umocnilo i sluníčkové počasí a vstřícné chování všech zaměstnanců hotelu Kyčerka, kteří se snažili splnit veškerá přání dětí i pedagogického doprovodu. Všichni „pralidé“ přežili, vrátili se ve zdraví a obohaceni o spoustu nových zážitků.

FOTOGALERIE


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů