Návštěva „ Ranče Na kopci „ v Bludovicích

1. stupeň
středa 22.06.2022 |Mgr. Lenka Daňková |Všechny aktuality

V úterý 21. června 2022 žáci 3.A třídy ZŠ Komenského 66, Nový Jičín prožili opět krásné slunečné dopoledne na „ Ranči Na kopci „ v Bludovicích. 

V úterý 21. června 2022 žáci 3.A třídy ZŠ Komenského 66, Nový Jičín prožili opět krásné slunečné dopoledne na „ Ranči Na kopci „ v Bludovicích.  Na tento výlet za zvířaty se děti velmi těšily, protože už tento ranč navštívily v loňském roce. 

Pan Orság, majitel ranče a tatínek třeťáka Filipa, nás přivítal a hned pohostil všechny děti zmrzlinovým kornoutem. Za chvíli přijeli prarodiče Filipa a šli jsme společně vzhůru do kopce za zvířaty. Dědeček Filipa nám poutavě vyprávěl o tom, jak se kdysi v těchto místech žilo, kolik bylo v Bludovicích i blízkém okolí statků, jaká zvířata se chovala a pro děti bylo zajímavým překvapením, že se na každém z pěti statků chovalo přibližně 500 ovcí, což bylo dohromady asi 2 500 kusů. 

Děti opět viděly živá zvířata v překrásném prostředí pastvin a lesů. V ohradě nádherné koně a v lese skotské plemeno krav a býků, kteří nás už z dálky znova vítali hlasitým bučením. Nádherný pohled byl také na malá telátka, která nás přiběhla přivítat. Celou naší procházkou po ranči nás doprovázel pastevecký pes, který hlídal, aby se žádné dítě na pastvinách neztratilo. 

Když jsme se vrátili zpět k domu pana Orsága, dostaly děti plnou mísu nakrájeného ovoce na svačinku.  Za odměnu, že byly všechny děti hodné, si mohly sednout do traktorů a hrát si. Na závěr si ještě všichni zasoutěžili. Počasí se vydařilo a děti odcházely z ranče spokojené a plné krásných zážitků.

Mgr. Lenka Daňková


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů