Námořníci ve Velkých Karlovicích

1. stupeň
pondělí 13.06.2022 |Mgr. Jiřina Kyselá |Všechny aktuality

V termínu 6.6. - 10.6.2022 se uskutečnil ozdravný pobyt třetích tříd ve Velkých Karlovicích. Celý pobyt se nesl  v duchu námořníků.

V termínu 6.6. - 10.6.2022 se uskutečnil ozdravný pobyt třetích tříd ve Velkých Karlovicích. Letos se pobytu zúčastnilo 56 dětí, tři pedagogové a jeden zdravotník. Ubytováni jsme byli v horském hotelu Kyčerka. Celý pobyt se nesl v duchu námořníků.

Hned v pondělí začala naše společná plavba průzkumem okolí. Na ní  jsme poznávali nejrůznější rostliny a zvířata, dokonce jsme viděli slepýše a mloka. Tak jsme mohli přímo v přírodě uplatnit znalosti nabyté v hodinách prvouky. Co jsme nevěděli, to nám ochotně vysvětlil pan učitel a zdravotník v jedné osobě. Přidal i několik zajímavostí ze světa rostlin a živočichů.

V úterý se k naší plavbě přidali přátelé námořníci ze Střediska volného času FOKUS z Nového Jičína. Během tří dnů, vždy odpoledne, nás provedli spoustou soutěží, her, nechyběly výtvarné činnosti, ani dobrodružná plavba na pirátské lodi, stezka odvahy, kterou letos všichni zvládli.

Malí námořníci si vyrobili ve čtyřech skupinách každý svou loď, kterou nám ostatním představili, nakreslili si svou vlajku, naučili se pokřik, vyzdobili si své tričko. Nechyběl ani táborový oheň, u kterého jsme zpívali námořnické písně. Ty nás doprovázely celým pobytem. V závěru týdne jsme navštívili i místní muzeum.

O naše hladová bříška se s ochotou postarali kuchaři a paní provozní z hotelu. Celý týden jsme si pěkně užili. Domů jsme se vrátili všichni zdraví, obohaceni o spoustu zážitků.

Za třetí třídy Mgr. Jiřina Kyselá, Mgr. Lenka Daňková, Marek Mitaš, Mgr. Libor Pístecký


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů