Volby do školské rady

Škola
středa 10.04.2024 |RNDr. Jitka Hanzelková |Všechny aktuality

Z návrhů podávaných zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky sestavila volební komise kandidátní listinu, kterou najdete v příloze....

Z návrhů podávaných zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky sestavila volební komise kandidátní listinu, kterou najdete v příloze. Do kandidátní listiny byli zařazeni všichni navržení pedagogové nebo zákonní zástupci, kteří dali s kandidaturou souhlas.

Volby se uskuteční ve dnech 6. - 10.5.2024 (kromě 8.5. - státní svátek) vždy od 7:30 - do 14:00 hodin ve vestibulu školy.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů