Revize rámcových vzdělávacích programů pohledem rodičů

Škola
pátek 05.04.2024 |RNDr. Jitka Hanzelková |Všechny aktuality

Vážení rodiče, v blízké době bude probíhat revize Rámcových vzdělávacích plánů (RVP)...

Vážení rodiče,
v blízké době bude probíhat revize Rámcových vzdělávacích plánů (RVP).
Hlavním cílem revize RVP je dát základním a mateřským školám jasný rámec toho, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravit na život v dnešním proměnlivém světě. Plánovanou součástí tvorby takto zásadního dokumentu je získání zpětné vazby z řad rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti.
Informujeme vás, že se s revizí RVP můžete seznámit na stránce:
Zde se dozvíte o revizi podrobné informace a můžete poskytnout také zpětnou vazbu.

Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů