Slavnostní předávání cen projektu Kraje pro bezpečný internet

Škola
pondělí 27.05.2024 |Mgr. Markéta Mřihladová |Všechny aktuality

V pátek 24. 5. 2023 se uskutečnilo slavnostní předávání cen projektu Kraje pro bezpečný internet, které proběhlo na Krajském úřadu v Ostravě. Této významné události se zúčastnili také žáci naší školy....

V pátek 24. 5. 2023 se uskutečnilo slavnostní předávání cen projektu Kraje pro bezpečný internet, které proběhlo na Krajském úřadu v Ostravě. Této významné události se zúčastnili také žáci naší školy.

Mezi oceněnými byli Kamila Macíčková ze 7. C, Matěj Tylich z 5. A a Tobiáš Maléř z 5. B. Tito vybraní žáci si převzali hodnotné věcné ceny jako ocenění za své úspěchy a přínos v oblasti bezpečnosti na internetu.

Kromě individuálních ocenění byla oceněna i naše škola jako celek, a to za preventivní aktivity v oblasti bezpečnosti v online prostředí. Toto ocenění je důkazem, že se našim pedagogům daří vést k zodpovědnému chování na internetu a bezpečnému používání moderních technologií.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů