Oznámení volební komise o výsledku voleb do školské rady

Škola
středa 15.05.2024 |RNDr. Jitka Hanzelková |Všechny aktuality

Oznámení volební komise o výsledku voleb do školské rady...

Vážení rodiče,

kolegyně a kolegové,

chlapci a děvčata,

v souladu s volebním řádem školských rad vám předávám zprávu volební komise o výsledcích voleb do školské rady v květnu 2024. Zpráva o výsledku voleb je přílohou této zprávy.

Zároveň přidávám výtah z usnesení Rady města, která na svém jednání v březnu 2024 jmenovala členy naší školské rady za zřizovatele. Výtah z usnesení rady rovněž přikládám.

Členové školské rady jsou jmenováni a voleni na období tří let.

Děkuji za účast ve volbách a těším se na spolupráci se členy nové školské rady.

S pozdravem

Jitka Hanzelková, ředitelka školy


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů