Péče a identifikace nadaných žáků – ZŠ Komenského 66, Nový Jičín

Škola
pondělí 10.06.2024 |Mgr. Simona Segeťová |Všechny aktuality

I v letošním školním roce pokračujeme jako výzkumná škola, tedy škola spolupracující v oblasti identifikace a rozvoje nadaných žáků ve spolupráci s Centrem rozvoje nadaných dětí při katedře psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně...

I v letošním školním roce pokračujeme jako výzkumná škola, tedy škola spolupracující v oblasti identifikace a rozvoje nadaných žáků ve spolupráci s Centrem rozvoje nadaných dětí při katedře psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně, která má s vyhledáváním nadaných dětí dlouholeté zkušenosti. Jedná se o bezplatné testování zapojených tříd ověřenými diagnostickými nástroji, jež jsou součástí komplexního diagnostického systému Invenio, který je zaměřený na rozpoznání silných i slabých stránek žáků.

V rámci ostrého režimu mohli rodiče daných ročníků zapojit své dítě do zajímavé aktivity.  Jednalo se o posouzení prostorových schopností, které mělo pro děti velmi zábavnou podobu počítačové hry – Lin a vesmírná navigace. Test měří prostorové schopnosti, tedy to, jak jsme schopni řešit úkoly, ve kterých je potřeba vnímat a rozlišovat vizuální a prostorové podněty, vybavovat si je z paměti a v představách s nimi manipulovat. Na základě výsledků získali rodiče informaci o tom, jak se dítěti bude dařit v oblastech, které vyžadují vizuální představivost. Jde například o chápání trojrozměrných objektů a obecně technické či konstrukční myšlení, např. práci s výkresy a plány či virtuálními objekty na počítači. Prostorové schopnosti mohou být důležité pro úspěšnou kariéru v uměleckých, technických, vědeckých a matematických oborech.

Testy jsou pojaty jako zábavné počítačové hry, jde ale o standardizované psychologické metody vytvořené odborníky z oblasti psychodiagnostiky. Vychází z nejmodernější psychologické teorie, podle níž se inteligence skládá z řady různých dílčích schopností. Splňují standardy kladené na podobné psychodiagnostické metody u nás i ve světě.

Cílem je pomocí těchto her najít žáky, kteří jsou mimořádně rozumově nadaní, abychom s nimi mohli dále individuálně pracovat, podporovat a rozvíjet. A jelikož nám systém vygeneroval velmi úspěšné žáky, po dohodě s rodiči odesíláme tyto žáky do PPP. Společně vytvoříme nejoptimálnější nastavení doporučení a případných podpůrných opatření s ohledem na přínos v procesu rozvoje nadání a osobnosti nadaného dítěte. 

V nadcházejícím školním roce plánujeme nadále spolupráci s Centrem rozvoje nadaných dětí.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů