O přestávkách aktivně

Škola
středa 05.04.2023 |Ing. Nela Walková (1) |Všechny aktuality

Na podzimní schůzce žákovského parlamentu požádali žáci o herní místnost, kde by mohli trávit volné hodiny a přestávky....

Na podzimní schůzce žákovského parlamentu požádali žáci o herní místnost, kde by mohli trávit volné hodiny a přestávky. Po diskusi s paní zástupkyní jsme zjistili, že žádná volná místnost sice není, ale hry by bylo možné rozmístit na chodbách. Během března se podařilo celý projekt dotáhnout do konce. Herní plány nebo stoly jsou rozmístěné po škole a  doplňkové herní části si žáci půjčují na vrátnici školy. Děti mají k využití dva stolní fotbálky, pukec, shuffleboard/curling, cornhole, giant 4, holandský billiard a žravou dámu. Ke hrám jsme rozmístili QR kódy, které žáky nasměrují k pravidlům jednotlivých her přímo od výrobce.

Velké poděkování patří spolku rodičů “Škola a život”, který na hry finančně přispěl.

Celou fotogalerii si můžete prohlédnout na Facebooku školy.

Marek Mitaš, Pavlína Pišlová


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů