Vrstevnické vyučování

2. stupeň
čtvrtek 07.12.2023 |Mgr. Alena Janiš Bolomová |Všechny aktuality

Téma výklad jsme letos v komunikační výchově  pojali netradičně. Žáci se vtělili do pedagogů a sami vedli krátké učební bloky....

Téma výklad jsme letos v komunikační výchově  pojali netradičně. Žáci se vtělili do pedagogů a sami vedli krátké učební bloky. Seznámili jsme se tedy se základy španělštiny, ukrajinštiny, odvozovali jsme česká pravopisná pravidla, vyrovnávali chemické rovnice, dozvěděli jsme se, jak vznikají sopky či že se pštrosí samec a samice střídají v sezení na vejcích a spoustu dalšího. Díky pečlivé přípravě proběhly všechny vyučovací jednotky poutavou formou a byly doplněny i o procvičování. V roli učitelů se mnozí cítili jako ryby ve vodě, jiní bojovali s trémou, ale všichni to zvládli na jedničku a odnášejí si obohacující zkušenost.