Informace k digitalizaci přijímacího řízení

Pro 9. ročník
pondělí 04.12.2023 |Mgr. Radmila Bayerová |Všechny aktuality

Informace k digitalizace přijímacího řízení na střední školy ...

Dne 30. listopadu 2023 schválil Senát ČR novelu Školského zákona, která se týká přijímacího řízení a jeho digitalizace. Tato novela by měla platit od 1. 1. 2024.

Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

  • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky
  • prostřednictvím výpisu z informačního systému, o prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
  • o rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a
  • o zveřejnění výsledků.

 

Nové webové stránky k přijímacímu řízení: www.prihlaskynastredni.cz

Webové stránky MŠMT: Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Žáci 9. ročníků se s těmito webovými stránkami a digitalizací přijímacího řízení seznamuji v hodinách předmětu Pracovní činnosti – Svět práce.