Prevencí proti kyberšikaně

2. stupeň
úterý 19.12.2023 |Mgr. Alena Janiš Bolomová |Všechny aktuality

V úterý 18. 12. 2023 absolvovali  žáci 6. tříd preventivní program Policie ČR zaměřený na boj s kyberšikanou...

V úterý 18. 12. 2023 absolvovali  žáci 6. tříd preventivní program Policie ČR zaměřený na boj s kyberšikanou. Kyberšikana se odehrává ve virtuálním světě prostřednictvím moderních komunikačních technologií a týká se převážně dětí. My se bohužel s případy kyberšikany na naší škole také setkáváme, proto jsme vedle řešení konkrétních situací chtěli i posílit preventivní kroky v této oblasti. Žáci se dozvěděli, co se do kyberšikany zahrnuje, jaké chování na sítích je rizikové, ale také, jak se bránit případným útokům a na koho se obrátit o pomoc.