Exkurze do Osvětimi

2.stupeň
pátek 09.06.2023 |Mgr. Markéta Hodslavská |Všechny aktuality

Ve středu 7. června se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili dějepisné exkurze do Osvětimi...

Ve středu 7. června se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili dějepisné exkurze do Osvětimi. Tématu holocaust byla v hodinách dějepisu věnována velká pozornost, exkurzí do největšího vyhlazovacího tábora však měli žáci možnost spatřit místo, kde k těmto hrůzám docházelo.

Nejprve jsme si prohlédli první část tábora, kde se nacházely „obytné“ bloky pro vězně, popraviště a jediná zachovalá plynová komora. Byly zde vystaveny dobové fotografie vězňů a osobní věci zavražděných lidí. Viděli jsme hromadu vlasů, brýlí, kufrů, dětských botiček,…. to vše dokreslilo bestiálnost celého nacistického režimu. Poté jsem se přemístili do vyhlazovacího tábora Osvětim II. - Březinka. Prošli jsme rampou, kde docházelo k selekci nově příchozích, navštívili dřevěné baráky, ve kterých lidé živořili. Vše na nás zanechalo hluboký dojem a s vírou, že se nic podobného nebude opakovat, jsme odjížděli domů.