Upozornění pro žáky 9. ročníků - dodatek k přijímacímu řízení

Pro žáky 9. ročníků
pondělí 10.05.2021 |PhDr. Alexandra Habdasová |Všechny aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy ...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy, č. j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021, přičemž ten se vztahuje k přijímacímu řízení na střední školu a stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.