Upozornění pro žáky 9. tříd

2. Stupeň
středa 10.03.2021 |RNDr. Jitka Hanzelková |Všechny aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělávání z data 15. března 2021, které je stanoveno ustanovením § 60g odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na termín 6. dubna 2021 tak, aby žáci i jejich zákonní zástupci měli dostatek času pro jeho vyzvednutí, resp. školy pro jeho odevzdání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
   
  • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
   • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

  • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
    vzdělávání na 4. května 2021
   • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

  • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

  • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
   • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

 • Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.