Výlet 2.ABC na Liščí mlýn

1. stupeň
pondělí 10.06.2024 |Mgr. Lenka Daňková |Všechny aktuality

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 děti druhých ročníků vyrazily na indiánský výlet do Liščího mlýna. Po příjezdu nás přivítali náčelník Šedý vlk, Velká liška a indiánka Tichá voda....

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 děti druhých ročníků vyrazily na indiánský výlet do Liščího mlýna. Po příjezdu nás přivítali náčelník Šedý vlk, Velká liška a indiánka Tichá voda. Děti se rozdělily do kmenů, vybraly si svá indiánská jména, vyrobily si čelenku a obličej si pomalovali indiánskými barvami. Seznámily se s životem a se zvyky v indiánské vesnici, prohlédly si zbraně k lovení zvěře, kožešiny a různé předměty denní potřeby. Indiáni si zatancovali indiánské tance a zpívali indiánské písně za zvuků bubnů a dalších nástrojů.
Malí indiáni se s radostí svezli na koni, stříleli lukem a šípy na terč, luštili šifry a hráli hry, kterými se zdokonalovali v různých dovednostech.
Počasí bylo nádherné a všem malým indiánům i třídním náčelnicím se celý výlet moc líbil.
Celou fotogalerii z výletu najdete na školním Facebooku.

Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů