Vycházka na Svinec - 4.ABC

1. stupeň
úterý 26.09.2023 |Mgr. Jana Horutová |Všechny aktuality

Ve čtvrtek 21. 9. čekal žáky čtvrtých ročníků vlastivědný výlet na Kojetín. Ten byl zaměřen především na poznávání okolní krajiny,...

Ve čtvrtek 21. 9. čekal žáky čtvrtých ročníků vlastivědný výlet na Kojetín. Ten byl zaměřen především na poznávání okolní krajiny, děti se měly zdokonalit v určování světových stran a naučit se správně orientovat pomocí mapy. První zastávka byla na Skalkách, kde si všichni mohli vyzkoušet svoji obratnost a šikovnost na nejrůznějších sportovních úkolech. Mohli jsme sledovat sportovní nadání jednotlivců. Byla zde například horolezecká stěna, cviky na posilování, šplhání na laně a jiné.

V terénu následovala hlavní část vycházky, a to samotná orientace podle mapy, určování měst podle světových stran, velmi důležitá byla práce s kompasem a buzolou. Z vrcholu kopce jsme pozorovali krajinu, kde se nám naskytl pohled do okolí. Zopakovali jsme si společně důležité pojmy z učiva vlastivědy: obzor, vrchol, úpatí, úbočí, názvy kopců a jiné.

Počasí nám přálo, výlet se všem moc líbil.

učitelky 4. tříd


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů