Bradavická škola v přírodě - 5.ABC

1. stupeň
pátek 22.09.2023 |Mgr. Barbora Křepelková |Všechny aktuality

Bradavický expres nás šťastně přivezl do Velkých Karlovic....

Bradavický expres nás šťastně přivezl do Velkých Karlovic. Po ubytování v Hotelu Kyčerka, jsme si dali výborný oběd a vydali jsme se na výšlap dlouhý 14 km. Cílem byl hotel Čarták, kde jsme se všichni odměnili malým občerstvením. Pravdou je, že jsme si někteří sáhli na dno svých sil, ale jsme všichni skvělí  a zvládli jsme to.

Škola v přírodě pokračuje dále a my jsme všichni plní zážitků. Večer plný  čar a kouzel? S “FOKUSÁKY” není žádný problém . V podvečer začaly velké přípravy, všichni jsme si oblékli kostýmy a zkrášlovali své obličeje. Tajemství kouzelného klobouku nás napínalo až do konce úterního dne. Havraspár, Zmijozel, Mrzimor nebo Nebelvír?? Na nic jiného jsme nemysleli. Středeční pomyslnou  třešničkou na dortu byla stezka důvěry. Všichni jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když má člověk zrakovou vadu  a musí plně důvěřovat svému průvodci. Zakončení stezky důvěry bylo u ohniště, kde jsme si vyprávěli podivuhodné příběhy. A máme tady  čtvrtek. Dnešní Bradavický expres vyjel směrem do Karolinky, kde jsme si prohlédli v obchůdku výrobky ze skla. Nezapomněli jsme ani na kamaráda Dobbyho a postavili jsme mu v začarovaném lese chýše, ve které se nakonec rozhodl bydlet  - nám zůstalo utajeno.  Míchání lektvarů? Obchodování? Pěstování Mandragory? Tak to pro nás není žádný problém. Každý den si totiž užíváme spoustu zábavných sportovních her.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů