Preventivní program – Dopravní výchova – 1.A, 1.B

1. stupeň
středa 10.01.2024 |Mgr. Simona Segeťová |Všechny aktuality

Ve středu 10.01.2024 proběhl v prvních třídách preventivní program na téma bezpečnost chodců a cyklistů....

Ve středu 10.01.2024 proběhl v prvních třídách preventivní program na téma bezpečnost chodců a cyklistů. Tento program měl za cíl seznámit naše žáky se správným a bezpečným chováním na silnici. Bezpečnost na silnici je zásadní pro každého účastníka provozu. Proto je důležité, aby se již od útlého věku děti naučily správným zásadám chování při pohybu na silnici. Program, který proběhl ve spolupráci s Policií ČR, byl zaměřen na několik klíčových aspektů:
1. Pravidla pro chodce: Děti se naučily základní pravidla pro chodce - jak bezpečně přecházet silnici, využívat přechody pro chodce a sledovat dopravní značení.
2. Bezpečnost cyklistů: Žáci se seznámili s pravidly bezpečné jízdy na kole - nošení přilby, dodržování pravidel silničního provozu a respektování ostatních účastníků.
3. Vzájemná ohleduplnost: Důležitým tématem byla i vzájemná ohleduplnost mezi chodci, cyklisty a řidiči. Všichni účastníci silničního provozu mají svůj díl zodpovědnosti za bezpečnost na cestách.
Akce byla velice zajímavá a poučná. Těšíme se na další společnou aktivitu s Policií ČR.
Celou fotogalerii najdete na školním Facebooku.
Mgr. Simona Segeťová, Mgr. Eva Piešová

Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů