Exkurze v Technickém muzeu v Kopřivnici a ve Štramberku

1. stupeň
úterý 14.11.2023 |Mgr. Jana Horutová |Všechny aktuality

Ve čtvrtek 9. listopadu se uskutečnila exkurze všech tříd 4. ročníku do Technického muzea Tatra v Kopřivnici....

Ve čtvrtek 9. listopadu se uskutečnila exkurze všech tříd 4. ročníku do Technického muzea Tatra v Kopřivnici. Byla realizována v rámci předmětu vlastivěda s tématem „Poznej náš region“. Žáci měli možnost prohlédnout si několik desítek osobních automobilů ze všech etap výroby včetně prvního automobilu v tehdejším Rakousko – Uhersku. Seznámili se s osobnostmi jako byli Emil a Dana Zátopkovi a také s cestovateli Zikmundem a Hanzelkou.
Exkurze poté pokračovala ve Štramberku. Zde si žáci prohlédli jeskyni Šipku, roubené domečky, historickou část města s překrásným náměstím a výhledem na Trúbu, připomněli si i těžbu vápence v nedalekém lomu Kotouč a ochutnali štramberskou specialitu – uši.
Součástí bylo i zhodnocení akce ve škole a dále budou poznatky a vědomosti a nové informace zúročeny v závěrečném projektu s názvem „ Náš region“.

Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů