První dva měsíce ve škole - 1.A

1. stupeň
čtvrtek 02.11.2023 |Mgr. Simona Segeťová |Všechny aktuality

„Plnou parou vpřed“ - tak by se daly nazvat první dva měsíce pro prvňáčky....

„Plnou parou vpřed“ - tak by se daly nazvat první dva měsíce pro prvňáčky. Po krátkém seznámení se školou a jejím okolím v prvouce, jsme se dali s chutí do práce a do plnění různých úkolů v českém jazyce. Začínáme skládat první slabiky, čteme jednoduchou větu s obrázky, hrajeme pohádky, recitujeme, cvičíme výslovnost. Uvolňujeme ruku a připravujeme se na psaní perem. V matematice řadíme čísla za sebou, seskupujeme skupiny do 5, porovnáváme, kdo má více či méně, sčítáme, odčítáme. Krásné jsou hodiny ve výchovách – malování, modelování, tvoření a v rámci tělocviku chodíme na plavání. Nechybí ani projektové dny. Všichni prvňáčci jsou velmi pilní a šikovní.

Mgr. Simona Segeťová, Ing. Nela Walková


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů