Dramatizace pohádky v 1.A

1. stupeň
úterý 19.09.2023 |Mgr. Simona Segeťová |Všechny aktuality

V předslabikářovém období je velmi důležité žáčky rozmluvit, rozhýbat, a proto jsme se s prvňáčky rozhodli pro dramatizaci oblíbené pohádky...

V předslabikářovém období je velmi důležité žáčky rozmluvit, rozhýbat, a proto jsme se s prvňáčky rozhodli pro dramatizaci oblíbené pohádky O veliké řepě, kterou všichni dobře znají. Převyprávěli jsme si ji, a nejen to. Tato pohádka prostupovala všemi předměty - zopakovali jsme si jejím prostřednictvím pojmy (před, za, mezi), počítali jsme, slabikovali, určovali hlásky ve slovech… Samotné dramatické ztvárnění také stálo za to, děti se projevily jako úžasní herci a den s pohádkou si bezvadně užily.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů