Péče a identifikace nadaných žáků

1. stupeň
středa 07.06.2023 |Mgr. Simona Segeťová |Všechny aktuality

V letošním školním roce jsme se stali tzv. výzkumnou školou, tedy školou spolupracující v oblasti identifikace a rozvoje nadaných žáků ve spolupráci s Centrem rozvoje nadaných dětí, při katedře psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně...

Péče a identifikace nadaných žáků – ZŠ Komenského 66, Nový Jičín

V letošním školním roce jsme se stali tzv. výzkumnou školou, tedy školou spolupracující v oblasti identifikace a rozvoje nadaných žáků ve spolupráci s Centrem rozvoje nadaných dětí, při katedře psychologie FSS Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o bezplatné testování vybraných tříd dětí ověřenými diagnostickými nástroji, jež jsou součástí komplexního diagnostického systému Invenio.

V první fázi se v pilotním režimu testovala nová diagnostická hra Ulrik a výzkum ptáků, která byla zaměřena na efektivitu učení, konkrétně na asociační paměť.

V rámci ostrého režimu mohli rodiče daných ročníků zapojit své dítě do zajímavé aktivity.  Jednalo se o posouzení intelektových schopností, které mělo pro děti velmi zábavnou podobu počítačové hry - Glyfy a tajemné písmo. Na základě výsledků rodiče získali informaci o tom, jaké jsou schopnosti jejich dětí a také jak je dále rozvíjet.

Testy jsou pojaty jako zábavné počítačové hry, jde ale o standardizované psychologické metody vytvořené odborníky z oblasti psychodiagnostiky. Vychází z nejmodernější psychologické teorie, podle níž se inteligence skládá z řady různých dílčích schopností. Splňují standardy kladené na podobné psychodiagnostické metody u nás i ve světě.

Cílem je pomocí těchto her najít žáky, kteří jsou mimořádně rozumově nadaní, abychom s nimi mohli dále individuálně pracovat, podporovat a rozvíjet.

V nadcházejícím školním roce plánujeme nadále s Centrem rozvoje nadaných dětí dále pokračovat ve spolupráci.


Zaměřujeme se na samostatné myšlení,

výběr a třídění informací a schopnost využití získaných poznatků při řešení problémů